BİLTAM Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı

II. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

23.08.2022

BAŞVURULAR DEVAM ETMEKTEDİR

26 Eylül  – 7 Ekim 2022

Program İçeriği: Eğitim Programı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2019 tarih ve 2019/03 sayılı “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yerine getiren katılımcılara "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası" verilir.

A Grubu araştırmacılar için düzenlenmiştir.

Kontenjan: 40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim süresi: 40 saat teorik, 35 saat uygulama olmak üzere toplam 75 saat

Sertifika Kapsamındaki Türler: Fare, Sıçan, Tavşan

Eğitim Programının Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi – Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı (İMÜ BİLTAM-  DEHAL)

Program Ücreti: 2.000 TL (KDV dahil)

Hesap Adı: BİLİM VE İLERİ TEKN VE ARAŞ MERKEZİ

Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi

IBAN No: TR88 0001 0009 0063 6306 7950 56

Açıklama bölümüne: “İMÜ-DEHAL Eğitim Ücreti” yazılmalıdır (Lütfen dekontta isim belirtiniz.)

Dersler: Teorik Dersler: 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Uygulama Dersleri: 3 – 7 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Teorik dersler online (Uzaktan Eğitim) ile yapılacaktır. Uygulama dersleri sosyal mesafe kuralları ve bireysel hijyen tedbirlerine uyularak yüz yüze DEHAL’de yapılacaktır.

Katılımcıların deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında toplam teorik ve uygulama derslerinin her birinin % 80’ine devam etmeleri zorunludur.

Eğitim Programı değerlendirmesi: Program sonu değerlendirmesi iki aşamada yapılacaktır. Bu değerlendirmede teorik sınav % 50, uygulama sınavı % 50 ağırlıktadır. Katılımcıların başarılı sayılabilmeleri için teorik ve uygulama sınavlarından belirtilen yüzdeler dikkate alınarak 100 üzerinden en az 70 puan almaları gereklidir.

Teorik Sınav ve Uygulama Pratik sınavlar DEHAL’de yüzyüze yapılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar: Kurs başlangıcına kadar elden veya taratıp mail yoluyla teslim edilmelidir.

Mail adresi: dehal@medeniyet.edu.tr

  1. Islak İmzalı Kayıt Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi)
  3. 1 adet Vesikalık Fotoğraf
  4. Lisans/Doktora/Yüksek Lisans/Mezuniyet belgesi
  5. Banka Dekontu

Kayıt Formu için tıklayınız.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

İletişim: Veteriner Hekim Andaç KILIÇKAP

Eğitim esnasında karşılaşılabilecek hayvan ve mekan kaynaklı olası sağlık sorunlarından İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve bağlı birimleri sorumlu tutulamaz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi gerektiğinde eğitmenlerde ve program içi ders saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Programa müracaat edenler bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır.